Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2023-02-06 ( Imieniny: Amandy, Bogdana)

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie - Dowóz uczniów do szkoły

Dowóz uczniów do szkoły

Organizacja dowozu uczniów do szkół

           Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Skaryszew.  Zadania Gminy w zakresie zapewnienia, zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, wykonywane są przez Zespół Obsługi  Oświaty w Skaryszewie. 

            W imieniu gminy zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie, wykorzystując samochody stanowiące własność komunalną i  jeżdżących nimi kierowców, a  także  przewoźników zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów określa regulamin.

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawca / adresat procedury: 
Rodzice  /  prawni  opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  mieszkającego  na  terenie gminy Skaryszew;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6

Tel. 48 610 30 89 w 115

Adres e-mail:   e.czajkowska@skaryszew.pl

Podstawa prawna:
art. 32  ust. 5 i 6  oraz art. 39   ust. 3 i 4 ustawy  z  dnia  14  grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

Tok postępowania:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających na terenie gminy Skaryszew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem.   W tym celu zobowiązani są złożyć w Zespole Obsługi Oświaty  w Skaryszewie (pokój nr 34) wniosek z prośbą o:
- organizację przez gminę Skaryszew bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia do przedszkola /szkoły /ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego; lub
- zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola /szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego  własnym pojazdem.

  Zalecany termin złożenia wniosku:

  1. Zalecany  termin  złożenia  wniosku  dla  osób, które chcą korzystać z dowozu busa  zapewnionego  przez  gminę -  do 1 sierpnia  danego  roku  kalendarzowego  (z  powodu  zabezpieczenia  odpowiedniej  ilości  miejsc).
  2. Dla pozostałych osób  zalecany termin  - do  15 sierpnia  danego  roku kalendarzowego  (przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego);
  3. Wnioski złożone po  terminie  określonym  w  pkt. 1  i  2  będą  rozpatrywane indywidualnie  (dotyczy  osób,  które  nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda  lub  odmowa  zabezpieczenia /zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola / szkoły/ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- Umowa  pomiędzy   rodzicem / prawnym  opiekunem  z  Burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Skaryszew   dot.  zwrotu  kosztów  przejazdu  dziecka/ucznia.

Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie  wniosku  następuje  nie  później  niż  w ciągu 30 dni od jego złożenia  w  Zespole  Obsługi  Oświaty  w  Skaryszewie.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie  nie  podlega opłatom.

Załączniki:

  • Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych.
  • Wniosek w sprawie objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym do przedszkola/szkoły ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  • Wniosek w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców opiekunów prawnych do przedszkola/szkoły ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

 

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-14 16:16przez: Administrator
Opublikowano:2018-02-14 08:38przez:
Zmodyfikowano:2022-09-28 08:38przez: Tomasz Bombiński
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
Odwiedziny:1654

Rejestr zmian

  • [2022-09-28 08:38:01]Tomasz BombińskiAktualizacja

Banery/Logo