Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-06-14 ( Imieniny: Bazylego, Elizy)

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie - Dowóz uczniów do szkoły

Dowóz uczniów do szkoły

Organizacja dowozu uczniów do szkół

            Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Skaryszew.  Zadania Gminy w zakresie zapewnienia, zgodnie  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024r. poz. 737.), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów, wykonywane są przez Zespół Obsługi  Oświaty w Skaryszewie.          

            W imieniu gminy zadania w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół realizuje Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie, wykorzystując samochody stanowiące własność komunalną i  jeżdżących nimi kierowców, a  także  przewoźników zewnętrznych wyłonionych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu i odwozu uczniów określa regulamin.

Dowóz do szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Wnioskodawca / adresat procedury: 
Rodzice/prawni  opiekunowie dziecka/ucznia niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego,  mieszkającego  na  terenie gminy Skaryszew;

Odpowiedzialny za załatwienie sprawy:

Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie ul. Juliusza Słowackiego 6

Tel. 48 610 30 89 w 115

Adres e-mail:   e.czajkowska@skaryszew.pl

Podstawa prawna:
art. 32  ust. 5 i 6  oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy  z  dnia  14  grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024r. poz. 737.)

Tok postępowania:

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających ustawowe kryteria, mieszkających na terenie gminy Skaryszew, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem.   W tym celu zobowiązani są złożyć w Zespole Obsługi Oświaty  w Skaryszewie (pokój nr 34) wniosek z prośbą o:
- organizację przez gminę Skaryszew bezpłatnego dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
lub
- zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego  własnym pojazdem.

  Zalecany termin złożenia wniosku:

 1. Zalecany  termin  złożenia  wniosku  dla  osób, które chcą korzystać z dowozu busa  zapewnionego  przez  gminę -  do 1 sierpnia  danego  roku  kalendarzowego  (z  powodu  zabezpieczenia  odpowiedniej  ilości  miejsc).
 2. Dla pozostałych osób  zalecany termin  - do  15 sierpnia  danego  roku kalendarzowego  (przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego);
 3. Wnioski złożone po  terminie  określonym  w  pkt. 1  i  2  będą  rozpatrywane indywidualnie  (dotyczy  osób,  które  nabywają prawo do zwrotu w trakcie trwania roku szkolnego).

Forma / sposób załatwienia:
- Zgoda  lub  odmowa  zabezpieczenia /zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego,
- Umowa  pomiędzy rodzicem/prawnym  opiekunem  z  Burmistrzem  Miasta  i  Gminy  Skaryszew   dot.  zwrotu  kosztów  przejazdu  dziecka/ucznia.

Przewidywany termin załatwienia:
Rozpatrzenie  wniosku  następuje  nie  później  niż  w ciągu 30 dni od jego złożenia  w  Zespole  Obsługi  Oświaty  w  Skaryszewie.

Informacja na temat opłat:
Postępowanie  nie  podlega opłatom.

Załączniki:

 • Zarządzenie Nr 209 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 20 grudnia 2023 r., zmieniające Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 sierpnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zasad zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew w sprawie: wprowadzenia Regulaminu dowozu i odwozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz zasad zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Autor: Administrator

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2018-02-14 16:16przez: Administrator
Opublikowano:2023-08-01 20:07przez:
Zmodyfikowano:2024-06-07 19:50przez: Tomasz Bombiński
Podmiot udostępniający: Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
Odwiedziny:4540

Rejestr zmian

 • [2024-06-07 19:50:51]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-11-03 11:10:19]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-08-03 09:52:54]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-08-03 09:47:53]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-08-03 09:47:18]Tomasz BombińskiPublikacja
 • [2023-08-03 09:46:52]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-08-03 09:44:22]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2023-08-03 09:33:31]Tomasz BombińskiAktualizacja
 • [2022-09-28 08:38:01]Tomasz BombińskiAktualizacja

Banery/Logo